Cái Kén Gạch

  • Thể loại: Nhà Ở
  • Vị trí: TP.Trà Vinh
  • Năm: 2018
  • Diện tích: 148m2