Liên Hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG KHỐI

a: 23/30/23G Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp,
    TP. Hồ Chí Minh
e: info@blockarchitects.com.vn
t:  +84 8383 11779
f:  +84 8383 11778

Đặng Đức Hòa
Kiến Trúc Sư Chủ Trì
e:  dangduchoa@blockarchitects.com.vn
     arch.dangduchoa@gmail.com
m: +84 903 600 464

Contact Blockarchitects