Giải thưởng Kiến Trúc TP.HCM

  • Dự án: Lee&Tee House
  • Năm: 2017

Hạng mục: Kiến Trúc Nhà Ở
Giải Bạc