Giải thưởng Ashui

  • Dự án: OldMeetsNew House
  • Năm: 2019

Hạng mục: Nhà Ở Của Năm
Đề Cử