Văn phòng Lee&Tee

  • Thể loại: Tòa Nhà Văn Phòng
  • Vị trí: Tân Bình, TP.HCM
  • Năm: 2020
  • Diện tích: 62m2