Trung tâm nghệ thuật Cọ Cùn

  • Thể loại: Công Trình Văn Hóa
  • Vị trí: Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Năm: 2018
  • Diện tích: 90m2