Tòa nhà Vitamas

  • Thể loại: Tòa Nhà Văn Phòng
  • Vị trí: Q.4, TP.HCM
  • Năm: 2014
  • Diện tích: 186m2

Đang triển khai.

Khách hàng: Vosa Corporation
Nhóm thiết kế: Đặng Đức Hòa, Dương Minh Trí,
Bùi Kim Oanh, Phạm Thu Trang, Trần Thế Hùng