Làn sóng xanh

  • Thể loại: Nhà Ở
  • Vị trí: H.Bình Chánh, TP.HCM
  • Năm: 2020
  • Diện tích: 110m2