Duyen Casa II

  • Thể loại: Nhà Hàng-Khách Sạn
  • Vị trí: Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Năm: 2020
  • Diện tích: 930m2